Om projektet 

Visionen 

Visionen er at skabe den humanistiske forskers værktøjskasse gennem etableringen af et antal skrevne, talte og visuelle resurser (tekster, lydfiler, videoklip osv.) med tilhørende værktøjer (visningsværktøjer, analyseværktøjer, opmærkningsværktøjer osv.) og at integrere resurserne samlet i et web-baseret elektronisk forskningsmiljø der stilles til rådighed for humanistiske forskere. En sådan adgang til resurser og værktøjer vil give forskerne helt nye muligheder og vil samtidig medvirke til at øge deres muligheder for at deltage i europæiske samarbejdsprojekter. Det danske CLARIN-projekt vil også på længere sigt kunne skabe bedre vilkår for dansk sprogteknologisk forskning og udvikling ved at der bliver mulighed for at igangsætte en struktureret tilgang til etableringen af en dansk BLARK (Basic Language Resource Kit).

Europæisk samarbejde

DK-CLARIN-projektet vil samarbejde med og vil følge de standarder og anbefalinger der udvikles på europæisk niveau i det parallelle EU CLARIN-projekt, se www.clarin.eu. Det danske projekt repræsenterer dog formelt en uafhængig dansk investering i opbygningen af en national infrastruktur som vil kunne stå alene som et vigtigt bidrag til dansk forskning.

Arbejdspakker

For at sikre projektets bredde og fremtidige nytte er projektet inddelt i fem arbejdspakker defineret på en sådan måde at projektets resultat ikke alene bliver en teknisk infrastruktur, men også får så mange typer af indhold som muligt inden for rammerne af det bevilgede beløb.

Disse arbejdspakker er opdelt i fem tematisk definerede hovedarbejdspakker. Tre af disse drejer sig om at gøre indhold tilgængeligt, og en af dem fokuserer på den tekniske infrastruktur, mens den sidste arbejdspakke omfatter projektets gennemførelse, koordinering og ledelse.