Det første danske CLARIN-projekt 

Det danske CLARIN-konsortium (Centre for Danish Language Resources and Technology Infrastructure for the Humanities) modtog en bevilling på 15 mio. kr. fra Forsknings- og Innovationsstyrelsens nationale pulje for forskningsinfrastruktur. Bevillingen blev brugt til at skabe en dansk it-infrastruktur beregnet til brug for humanistiske forskere. Infrastrukturen skulle rumme skrevne og talte tekster og visuelle data i et sammenhængende og systematisk digitalt lager som skulle gøres tilgængeligt for forskning. Projektet løb fra januar 2008 til 30. juni 2011.

CLARIN står for Common Language Resources and Technology Infrastructure’, som er navnet på det EU-projekt, som det danske CLARIN-projekt knytter an til.

Projektarbejdet bliver ført videre i DigHumLab-regi, temapakke 1. Læs mere på info.clarin.dk