Deltagere

De deltagende partnere i det første CLARIN-konsortium omfattede otte førende danske humanistiske institutioner: fire universiteter og fire kulturinstitutioner.

Konsortiemedlemmer 

1 Københavns Universitet – KU – med tre enheder fra det Humanistiske Fakultet:

1a) Center for Sprogteknologi – leder af projektet, KU-CST 

Centerleder Bente Maegaard
E-mail: bmaegaard@hum.ku.dk
Tel.  +45 35 32 90 74

1b) Danmarks Grundforskningsfonds Center for Sociolingvistiske Sprogforandringsstudier, KU-LANCHART Sprogforandringscentret, Købehavns Universitet

Professor, dr.phil. Centerleder Frans Gregersen
E-mail: fg@hum.ku.dk
Tel.  +45 35 32 83 54

1c) Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, DUDS, KU-INSS, Københavns Universitet 

Professor dr.phil. Hanne Ruus
E-mail: haru@hum.ku.dk
Tel.  +45 35 32 83 68

2) Syddansk Universitet – SDU

Professor, dr.phil. Johannes Wagner
E-mail: jwa@sitkom.sdu.dk
Tel.  +45 65 50 14 45

3) Aarhus  Universitet – AU

Lektor, mag.art. Viggo Sørensen
E-mail:jysvs@hum.au.dk
Tel.  +45 89 42 19 16

4) Copenhagen Business School – CBS

Lektor  Peter Juel Henrichsen
E-mail: pjh.ibc@cbs.dk
Tel.  +45 38 15 31 30

5) Det Kongelige Bibliotek - KB

Specialkonsulent Anders Sparre Conrad
E-mail: asc@kb.dk
Tel.  +45 33 47 47 33
 
6) Nationalmuseet– NatMus 

Koordinator Birgit Rønne
E-mail: birgit.roenne@natmus.dk
Tel.  +45 33 47 39 03

7) Det Danske Sprog- og Litteraturselskab - DSL

Ledende redaktør Lars Trap-Jensen
E-mail: ltj@dsl.dk
Tel.  +45 33 13 84 20 - 96 38 

8) Dansk Sprognævn – DSN

Direktør Sabine Kirchmeier-Andersen
E-mail: sabine@dsn.dk
Tel.  +45 33 74 74 06