Fem arbejdspakker

Arbejdspakke 1: Projektledelse

Dette omfatter den overordnede koordinering og ledelse af projektet, men også håndtering af emner som fx copyright og finansiering af driftsfasen som følger efter etableringen af infrastrukturen. Hvis du vil læse mere, klik her.

Arbejdspakke 2: Basale skrevne sprogresurser

I denne arbejdspakke indsamles og annoteres skrevne tekster, nutidige såvel som ældre, almensproglige og specialiserede fagsproglige tekster, litterære og sagprosatekster, såvel som parallelle korpusser med dansk som et af sprogene. Arbejdspakke 2 består af seks underarbejdspakker, og syv af de ti konsortiemedlemmer samarbejder i en eller flere af disse. Hvis du vil læse mere, klik her.

Arbejdspakke 3: Sprogresurser og værktøjer for talt sprog

I denne arbejdspakke indsamles og annoteres tre forskellige talte korpusser, og der udvikles tilhørende værktøjer. Der er tre underarbejdspakker med deltagelse af fire af de ti konsortiemedlemmer. Hvis du vil læse mere, klik her.

Arbejdspakke 4: Teknologiske sprogresurser

En teknologisk resurse er defineret som en konstrueret datasamling, fx en ordbog. I denne arbejdspakke modificeres eksisterende teknologiske resurser, og der udvikles nye. Arbejdet omfatter traditionelle og elektroniske ordbøger såvel som ordbøger og semantiske net beregnet til it-systemer. Det omfatter også sammenkædningen mellem forskellige ordbøger og mellem ordbøger og korpusser. Der er to underarbejdspakker med deltagelse af tre ud af de ti konsortiemedlemmer. Hvis du vil læse mere, klik her.

Arbejdspakke 5: Teknisk infrastruktur

I denne arbejdspakke udvikles det tekniske grundlag for infrastrukturen, inklusive en web-brugergrænseflade der kan fungere som den danske CLARIN-platform. Platformen vil give adgang til alt det indhold i form af værktøjer og resurser som infrastrukturen indeholder, og gennem den vil man også få adgang til et personligt arbejdsområde og til kommunikationsfaciliteter ligesom der vil kunne foregå brugerverifikation og styring af rettigheder, og brugerne vil have adgang til at fremsøge og hente ressourcer. Arbejdspakke 5 har to underarbejdspakker som alle konsortiemedlemmer bidrager til. De tre partnere som vil være de teknologiske centre som er ansvarlige for at tingene kan virke sammen og at funktionaliteten er til stede på den tekniske platform er Det Kongelige Bibliotek (KB), Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) og Københavns Universitet, Center for Sprogteknologi (KU-CST). Hvis du vil læse mere, klik her.